Przejdź do treści

Oplaty

Nawigacja

Opłaty

Informacje o opłatach

Rodzice regulujący opłaty za Przedszkole przelewem zobowiązani są do dokonania przelewu do 16-go dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.

Numery kont:

Żywienie: 52 1030 1508 0000 0005 5101 3065

Koniecznie z dopiskiem Imię i nazwisko dziecka nr aktualny grupy – opłata za żywienie za m-c
np. wrzesień 2018

  • Zgodnie z Uchwała Nr X/133/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2003r.:
    „ § 2.1. W przypadku nieobecnosci dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem ust. 2
    2. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka,
    w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona.”
  • Opłata za pierwszy dzien nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje Przedszkole o nieobecności dziecka, najpózniej w tym dniu do godz. 9:00. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następujacej formie: pisemnie w zeszycie zgłoszeń, drogą mailową (przedszkole412zoi@gmail.com lub przez formularz na stronie internetowej przedszkola).
  • Niezgłoszenie nieobecnosci dziecka spowoduje, że nie uzyskacie Państwo zwrotu dziennej stawki żywieniowej za 1 dzień – pierwszy dzień nieobecności. Za następne dni nieobecności, zwrotu dokonuje sie zgodnie z zapisem § 2.1 uchwały. Jeśli zasady zgłaszania nieobecnosci i zwrotu dziennej stawki żywieniowej nie są dla Państwa jasne, prosimy o kontakt z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym.

Rada Rodziców71 1750 0012 0000 0000 4003 8582

 Uwaga!  Nowe konto bankowe obowiązuje od 01.09.2018.

  • na Radę Rodziców wpłacacie Państwo  zdeklarowaną na początku roku szkolnego kwotę.  W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka, grupę oraz okres za jaki wpłacacie składkę (np. Janek Kowalski, grupa Krokodyle, wrzesień – grudzień 2017).
Skip to content